Walne Zebranie członków 29.01.2024 r.

29 stycznia 2024 roku o godz. 10:30 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Zdrowia.
Dane rejestrowe:
Dzień rejestracji 19.01.2024 r.
Adres zebrania: ul. Wrocławska 48, Opole, lokal 1.5
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w 2024 roku
2. Zadania bieżące stowarzyszenia
3. Wolne wnioski
Zgłoszenia dotyczące Walnego Zebrania należy zgłaszać na adres e-mail:biuro@stowarzyszenie-rz.pl